Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιωάννης Δραγώνας

Εθελοντής

Ο Ιωάννης Δραγώνας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) Αθήνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, στον Τομέα «Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων Η/Υ», στο οποίο διδάσκει από το 1988. Το 1980 πήρε Πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο «Pierre et Marie Curie – Paris 6». Το 1992 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Τηλεματική & Οργάνωση από το Πανεπιστήμιο ULB  Bruxelles – Belgique και το 2006 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Πληροφορική από τη   
Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Limoges. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά βοηθήματα, έχει εισαγάγει και συνεχίζει να εφαρμόζει καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και είναι υπεύθυνος παρακολούθησης πτυχιακών εργασιών.   Δίδαξε επί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη στο πρώην ΤΕΙ-Α και πρώην ΤΕΙ-Π ως έκτακτος εκπαιδευτικός (1986-88). Έχει πλέον των είκοσι (20) ετών εμπειρία στη διαχείριση και κυρίως την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Έχει συμμετοχή στον σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Από 23.3.10 έως 03.05.201 Αντιπρόεδρος πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, από 23.3.10 έως 03.05.2015 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, από 03.05.2015  έως 03.08.2015 Πρόεδρος πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και από 03.08.2015 έως σήμερα Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το 2010 υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του έργου της Ε.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων «ΔΑΣΤΑ», του έργου «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συμμετέχει, ως ερευνητής στην πρόταση «ΘΑΛΗΣ» (2008), στο πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ 2004» (2005), στο πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» ( 2004), στο έργο Quali_Learn του ΕΠΕΑΕΚ ως υπεύθυνος για την συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Limoges σε θέματα τηλεεκπαίδευσης και τηλεσυνδιάσκεψης. Έχει συμμετοχή ως αξιολογητής προτάσεων (Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Είναι Μέλος της Ένωσης Επιστημόνων Πληροφορικής και Η/Υ (ΕΠΥ) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων από 30-11-2020.
http://zakynthos-museumsolomos.gr


Πλατεία Αγίου Μάρκου 15
Ζάκυνθος, 29100
phone +30 26950 48982
email info@zakynthos-museumsolomos.gr