Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Στέλλα Αντιόχου

Συνεργάτης

Η Στέλλα Αντιόχου είναι Γεωπόνος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σπούδασε στο Τμήμα Γεωπονίας (κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΑΠΘ (1987). Από το 1988 – 2000 εκπόνησε ως ελεύθερος επαγγελματίας γεωργοοικονομικές μελέτες, σχέδια βελτίωσης αγροτών και νέων αγροτών και εδαφολογικές μελέτες. Από το 1988 – 2000 ΣΕΟΧ στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ζακύνθου με εποχιακές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με διάφορα αντικείμενα απασχόλησης (αμπελουργικό μητρώο, εκπαιδεύσεις νέων γεωργών, γεωργικές συμβουλές, κ.λπ). Από το 1991 – 2002 Εκπαιδευτής ενηλίκων στο ΚΕΚ ΝΕΛΕ Ζακύνθου και στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΚ, Υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα ΚΕΚ ΝΕΛΕ, Συντονιστής Προγραμμάτων Κατάρτισης ΚΕΚ ΝΕΛΕ. Από το 2001 – 2003 Εκπαιδευτής ενηλίκων σε μαθήματα βιολογικής γεωργίας, αγροτικής οικονομίας, εδαφολογίας, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στα Τμήματα Τεχνικού Βιολογικής Γεωργίας στο Δημόσιο ΙΕΚ Ζακύνθου. Από το 2000 – 2017 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην Ιόνιο Αναπτυξιακή (πρώην ΣΑΖ) ΑΑΕ ΟΤΑ, Συντονίστρια ΟΤΔ LEADER II (2000 – 2002), Συντονίστρια ΟΤΔ LEADER+ (2003 – 2008) και Στέλεχος της ομάδας έργου της ΟΤΔ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 (2009 – 2015) με αντικείμενο την αξιολόγηση - ένταξη - παρακολούθηση και  παραλαβή επενδύσεων στους  τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, των βιοτεχνιών, των υποδομών και του πολιτισμού και στέλεχος της ΟΤΔ κατά τα έτη 2016-2017 με αντικείμενο την παρακολούθηση της υλοποίησης των συνεχιζόμενων πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ. Από το 2014 μέχρι σήμερα Στέλεχος της ομάδας έργου της ΟΤΔ CLLD LEADER στο Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου. Γνωρίζει Αγγλικά (Β2) και έχει αρκετά καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ειδικά Microsoft Office (full package)και  Internet.
http://zakynthos-museumsolomos.gr


Πλατεία Αγίου Μάρκου 15
Ζάκυνθος, 29100
phone +30 26950 48982
email info@zakynthos-museumsolomos.gr